CVIČENÍ PRO DĚTI

Hajánci


Pro děti od 5 do 9 měsíců 

Cviky na podporu správného a fyziologického vývoje dětí pod dohledem certifikované lektorky.

Lekce kombinuje cvičení doplněné hudbou, říkankami, ale také odpočinek. Využíváme velké balony a další pomůcky.

Součástí je i cvičení pro maminky. Zaměříme se na zpevnění středu těla, pánevní dno a diastázu. 

Důležitou dovedností, kterou by měli Hajánci zvládat je druhé vzpřímení a přetáčení (nebo se o něj pokouší).Délka lekce: 40 minut

Kdy cvičíme: čtvrtek 09:15 - 09:55 hodin

Lezci


Pro děti od 9 do 12 (18) měsíců

U dětí rozvíjíme jejich dovednosti a procvičujeme jemnou motoriku.

Každá hodina začíná uvítacím kruhem a říkankami. Cvičíme na míčích, aby děti posílily svaly nutné pro správné lezení a chůzi. Svou energii děti vybijí na oblíbené opičí dráze. 

Celou lekcí zní hudba a říkanky, které děti velmi baví a motivují k činnosti.

Důležitou dovedností, kterou by měli Lezci zvládat je plazení / lezení nebo stoj s oporou.Délka lekce: 45 minut

Kdy cvičíme: čtvrtek 10:00 - 10:45 hodinUtíkáčci


Pro děti od 12 (18) měsíců

Děti se seznamují s kolektivem. Cvičíme, procvičujeme jemnou motoriku a využíváme Montessori pomůcky.

Nejvíce se děti vyřádí u opičí dráhy, kde nenásilnou formou zapojují svaly celého tělo a podporují jejich správný rozvoj.

Ke cvičení využíváme gymnastické balony a další pomůcky. Písničky a veselé říkanky dokreslují skvělou atmosféru.

Všichni Utíkáčci samostatně chodí, někteří s nevyčerpatelnou energií běhají.Délka lekce: 45 minut

Kdy cvičíme: čtvrtek 11:00 - 11:45 hodin


Zvědavé hlavičky

Pro děti 2,5 - 3,5 roku

Lekce jsou zaměřené na objevování pohybu. Stále zapojujeme říkanky. Objevujeme nové dovednosti, jako je běh, slalom, skákání, sbírání různých předmětů, skládání do tvarů, kotouly, válení sudů, a jiné. Procvičujeme jemnou motoriku, spolupráci a další. Ještě stále se jedná o lekce, kde jsou přítomní rodiče, které své dítě vedou či doprovází. 

Délka lekce: 45 minut

Kdy cvičíme: Úterý 10:45 - 11:30 (Modřanská rokle - hřiště Národní házené)Cena kurzu: 3.000 Kč

kurz zahrnuje 15 lekcí


Přihláška na kurz


Kde cvičíme?

Tenisový areál LTC 2005, Komořanská 2229/49, 143 12 Praha 4 - Modřany


Sleduj HOP4FIT také na Facebooku a Instagramu